nimi o nanpa wan

requirest

nimi 'requirest' li nimisin pi toki Inli. nimi li sama 'o' lon toki pona li wan e nimi 'require' e nimi 'request'.

you are requirested to use shoes

tan jan Soli tan tenpo mun pini mute