nimi o nanpa wan

nja

nja li mu pi soweli ni: ona li lili li jo e linja palisa lon sinpin li moku e kala. nimi ni li tan nimi にゃ pi toki Nijon. mi pali e nimi ni tan ni: nasin kalama pi nimi `n` li pona tawa jan pi toki pona la nimi `nja` o pona kin anu seme?

jan ni li jo e kute pi soweli nja.

tan jan Kita tan tenpo sike ni