nimi o nanpa wan

apoko

tan “i forgor [sic] 💀”. sina pini sona e ijo la sina ken toki e “apoko!”

— nimi ona li seme? — apoko

tan kije Enki tan tenpo sike ni