nimi o nanpa wan

a

a li kalama pilin. sina wile toki e pilin sina la sina toki e “a”. nimi ni li ken jo e pilin ali: a! 😃 a…… 😕 a? 🤨 aaaaa 😢 AAAA!! 😡 a.? 🥲

— nimi seme li nimi nanpa wan? — “a”

tan kije Enki tan tenpo sike ni