nimi o nanpa wan

a

a li kalama pilin. sina wile toki e pilin sina la sina toki e “a”. nimi ni li ken jo e pilin ali: a! 😃 a…… 😕 a? 🤨 aaaaa 😢 AAAA!! 😡 a.? 🥲

— nimi seme li nimi nanpa wan? — “a”

tan kije Enki tan tenpo sike pini

apoko

tan “i forgor [sic] 💀”. sina pini sona e ijo la sina ken toki e “apoko!”

— nimi ona li seme? — apoko

tan kije Enki tan tenpo sike pini

iketasoponaala

sina pana e lipu tawa kulupu pi lipu tenpo. ona li lukin ala e lipu sina. ni la sina pilin iketasoponaala

— sina pilin seme? — iketasoponaala

tan kije Enki tan tenpo sike pini